Vaderschap

Vader en man zijn, het is niet hetzelfde maar er is toch een hechte relatie tussen de twee.   Om een goede vader te zijn, of je nu zonen of dochters hebt, moet je eerst je man-zijn omhelzen.

De hedendaagse cultuur probeert ons op alle manieren te bewijzen dat onze kinderen geen mannen in hun leven nodig hebben.  We promoten alleenstaande moeders, we aanbidden ons bijna homogeen vrouwelijk onderwijssysteem en we zeggen eigenlijk tegen mannen dat ze niet veel meer zijn dan leveranciers van zaad, overbodig na die paar minuten waarin de zwangerschap start.

Onze maatschappij heeft het grondig mis.  Als we willen dat onze kinderen opgroeien tot respectabele, verantwoordelijke mannen, tot zelfzekere vrouwen die zich niet laten misbruiken, dan hebben we vandaag vaders nodig.

Share:  Add to Facebook Tweet This Add to Delicious Submit to Digg Stumble This

Recente blogs