Blog

Equal payday, een klaagzang over niets

Ach, de feministen, je kan tenminste niet zeggen dat ze een gevoel voor humor missen.  Zo was het deze week equal pay-day, een dag waarop de femisten collectief klagen dat ze evenveel en hetzelfde moeten werken als een man voor hetzelfde loon... wat een ongelijkheid als je gelijk wordt behandeld.

Zij-kant en UN Women begonnen nog wat melodramatisch op twitter

Nu wil ik ze wat krediet geven dit jaar, onze feministen zijn iets realistischer geworden met de tijd. Als je namelijk op de link uit de 2de tweet klikt komt de kern van het probleem op je scherm:

Slechts 44% van de vrouwen die in Limburg werken hebben een fulltime job. Dat zegt Kamerlid Meryame Kitir. Volgens haar kiezen heel wat vrouwen noodgedwongen voor een deeltijdse baan omdat de combinatie met het gezin te moeilijk is.

Dames en heren, op deze historische dag geven femisten toe dat vrouwen niet minder per uur betaald worden in dezelfde job (wat wettelijk strafbaar zou zijn), maar dat als je het gemiddeld loon over alle vrouwen samen vergelijkt met dat van alle mannen samen, de vrouwen gemiddeld minder verdienen.  En als reden wordt aangehaald dat ze deeltijds, dus minder uren werken!

Nergens staat te lezen dat een vrouw minder per uur verdient voor hetzelfde werk, wat, zoals ik zei, illegaal zou zijn.

Er staat duidelijk dat ze minder werken, dus minder in totaal verdienen. Dat een deeltijds werkende man in hetzelfde schuitje zit komt bij deze dames niet op.

Datzelfde lezen we ook op de site van Zijkant (http://www.zij-kant.be/equal-pay-day-14-maart-2017/):

Toch is er ook verbetering merkbaar: alleenstaande en kinderloze vrouwen steken mannen stilaan voorbij op de loonladder. Naarmate de loopbaan vordert, en kinderen de combinatie werk-gezin bemoeilijken, struikelen vrouwen echter over de genderstereotiepe verwachtingen.

En nogmaals een ronde applaus voor de vooruitgang die de feministen boeken, gedaan met die onzin over gelijkheid tussen geslachten, ze vieren hier dat alleenstaande, kinderloze vrouwen tegenwoordig meer gaan verdienen dan mannen.

Dus eindelijk een keer kaarten op tafel, het doel is niet om gelijke kansen te creëen, maar om gelijke uitkomsten af te dwingen. Tenzij het voordeel bij de vrouwen komt te liggen, dat is dubbel winst. 

Hun concrete vragen per hun website bevestigen dit:

zij-kant vraagt de beleidsmakers om de definitie van ‘voltijds werk’ te herbekijken. Het grote aandeel deeltijds werk bij vrouwen duidt immers op een structureel combinatieprobleem tussen werk- en zorgtaken. Een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren en alle categorieën, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, garandeert een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven. Enkel als de maatregel voor iedereen geldt, hebben vrouwen evenveel kansen als mannen om een carrière uit te bouwen.

Tot slot moet ook de verloftijd tussen partners beter verdeeld worden. Via een verplicht en 100% vergoed geboorteverlof krijgen ook vaders de kans om zorgtaken op te nemen.

Op het eerste zicht klinkt dit natuurlijk aantrekkelijk, want wie wil er nu niet minder gaan werken voor hetzelfde loon.  Maar of dat economisch haalbaar is in een land met één van de hoogste loonkosten ter wereld is al een voor de hand liggende vraag. 

Maar los van economische redeneringen, die niet het doel van deze site zijn, blijven er twee zaken over.  Vrouwen worden niet minder betaald dan mannen, het is een hardnekkige mythe die feministen blijven verspreiden.  En de vraag naar minder werken voor hetzelfde loon draait ook niet om wat goed voor mannen is, maar enkel om gelijke uitkomsten af te dwingen voor vrouwen.

De haalbaarheid van het voorstel van Zijkant is erg twijfelachtig, en het is dan ook waarschijnlijk dat de gelijke uitkomsten gaat betekenen dat, als arbeidsduurverkorting verkregen wordt, dit met loonverlies gaat gebeuren.  Vrouwen en mannen werken dan wel degelijk allebei 'deeltijds', maar er zullen economische consequenties aan vasthangen.

Maar goed, feminisme, realisme en consequenties gaan natuurlijk niet echt samen.

<< Go back to the previous page

Share:  Add to Facebook Tweet This Add to Delicious Submit to Digg Stumble This

Recente blogs